Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không?

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước một khoảng thời gian theo quy định và trong một số trường hợp thì NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ mà không phải báo trước

Continue ReadingNgười lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không?

Một số quy định mới về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội theo Nghị định 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ

Nghị định số 12/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Continue ReadingMột số quy định mới về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội theo Nghị định 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ

Một số điểm mới của Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Nghị định số 12/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Continue ReadingMột số điểm mới của Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12290:2018 ISO 30408:2016 Quản lý nguồn nhân lực – Hướng dẫn quản trị nhân sự

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12290:2018 ISO 30408:2016 Quản lý nguồn nhân lực – Hướng dẫn quản trị nhân sự (tên tiếng Anh: Human resource management – Guidelines on human governance)

Continue ReadingTiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12290:2018 ISO 30408:2016 Quản lý nguồn nhân lực – Hướng dẫn quản trị nhân sự