Cách tính số ngày nghỉ hằng năm của người lao động

Chi tiết câu hỏi: Khoản 1, Điều 66 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định số ngày nghỉ hằng năm của người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng theo quy định tại Khoản 2, Điều 113 của Bộ luật Lao động được tính như sau: Lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số …

Trường hợp nào người sử dụng lao động phải trả chế độ tai nạn lao động?

Tôi làm việc tại nhà máy sản xuất tinh bột mỳ theo hợp đồng lao động ký với nhà máy là 1 năm. Trong lúc kiểm tra tinh bột mỳ vào thiết bị sấy, tôi bị bột mỳ bắn vào mặt và bị ngã gãy tay. Tuy nhiên tôi không được giải quyết chế độ …

Quy định về chế độ nghỉ dưỡng sức năm 2022

Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản như sau: 1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày …

Người lao động chỉ được thử việc một lần đối với một công việc

Chị A đã hoàn thành thử việc 2 tháng tại một công ty thiết kế được hai tháng, hiện nay công ty yêu cầu chị thử việc cùng vị trí đó thêm một tháng nữa. Chị hỏi về việc doanh nghiệp có được quyền yêu cầu người lao động thử việc nhiều lần cùng một …

Hỏi đáp về việc người sử dụng đơn phương chấm dứt hợp đồng?

Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không? Căn cứ Khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp sau đây: a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công …

Hợp đồng lao động chấm dứt trong những trường hợp nào?

Theo Điều 34, khoản 4 Điều 177 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14, hợp đồng lao động chấm dứt trong những trường hợp sau đây: 1) Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang …